آشنايي با انواع تابلو برق- قسمت اول

9 / 10
از 2 کاربر

آشنایی با انواع تابلوهاي برق و تجهیزات به کار رفته در آن آشنایی با انواع تابلوهاي برق:

امروزه تابلوهاي برق یکی از عناصر اصلی واحدهاي صنعتی و مسکونی محسوب می شوند تابلو برق عبارت است از محفظه اي معموال بسته که تجهیزات الکترونیکی،اتوماسیون یا برق صنعتی می تواند در آن نصب شود. وظایف انواع تابلوها عبارتند از:

  • کنترل دستی یا اتوماتیک یک فرایند صنعتی
  • توزیع برق بین تجهیزات
  • اصلاح ضریب توان

 بحث ما در اینجا مربوط به تابلوهاي فشار ضعیف یا همان تابلوهاي LV است. چند دسته بندي مختلف می توان براي انواع تابلو هاي برق پیشنهاد کرد:

- دسته بندي اول بر اساس نوع عملکرد تابلو است که این دسته بندي به صورت زیر است:

1. تابلوهایی که براي کنترل یک پروسه صنعتی استفاده می شوند که معمولا شامل PLC ها نیز هستند

 2. تابلوهایی که فقط جهت کنترل موتورهاي AC یا DC استفاده می شوند که معمولا شامل درایوها،مدارهاي فرمان کنتاکتوري، STRATER SOFT ها یا مدارهاي راه اندازي موتور به صورت ستاره مثلث نیز می شوند

 3. تابلوهاي توزیع که جهت توزیع برق و در واقع توزیع جریان بین تجهیزات مختلف صنعتی استفاده می شوند

4. تابلوهاي اصلاح ضریب قدرت که به تابلوهاي بانک خازنی معروف هستند

. البته ممکن است چند مورد از موارد بالا در یک مجموعه تابلو کنار هم قرار بگیرند.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :