لوازم جانبی

1مجموع 6 محصول
MD-MDH MD-MDH ابزار نصب و راه اندازی برای انتقال آسان نشانگر به سیم
PKH PKH • تخت، محكم و با دوام برای ترکیب چند كاراكتر با استفاده از محصول Partex PK
POH POH نگهدارنده شماره كابل جهت نصب روي كابل به وسيله بست كمربندي
T1000-RB T1000-RB ريبون دستگاه T1000 و T800
MK9-RB MK9-RB ريبون دستگاه MK9،LM390 يا LM380
MK-RS MK-RS نگهدارنده رول بزرگ
1مجموع 6 محصول