همه ی محصولات

1234مجموع 29 محصول
PC PC **شماره های تک کاراکتری فشاری از قبل چاپ شده آماده برای نصب روی سیم پوشش از سایز 0.25 تا 5 میلی متر مربع**
PCA PCA **شماره های قفلی از قبل چاپ شده آماده برای نصب روی سیم پوشش از سایز 0.25 تا 6 میلی متر مربع**
PA PA **شماره های تک کاراکتری از قبل چاپ شده آماده برای نصب روی سیم پوشش از سایز 0.25 تا 70 میلی متر مربع**
PHZ PHZ شماره كابل حرارتي از جنس پلي الفين
PF PF ليبل براي شماره گذاري کابل، سيم، تابلو، کابينت و قطعات
PKS PKS شماره كابل استيل ضد زنگ
+PP +PP شماره گذاري سيم ها،كابل ها،مدار ها،علائم و نشانه ها..
PPA PPA شماره صاف و سخت پشت چسبدار
MD-MDH MD-MDH ابزار نصب و راه اندازی برای انتقال آسان نشانگر به سیم
1234مجموع 29 محصول