همه ی محصولات

1234مجموع 29 محصول
PKH PKH • تخت، محكم و با دوام برای ترکیب چند كاراكتر با استفاده از محصول Partex PK
POH POH نگهدارنده شماره كابل جهت نصب روي كابل به وسيله بست كمربندي
T1000-RB T1000-RB ريبون دستگاه T1000 و T800
PL PL ليبل پشت چسبدار جهت شماره گذاري در تابلو ها و...
MK500 MK500 دستگاه پلاتر MK500 چاپ روي نشانگرهاي سیم ، کابل ، ترمینال و دوربين ها با استفاده از نرم افزار PMS 5.0
MK9-RB MK9-RB ريبون دستگاه MK9،LM390 يا LM380
MK-RS MK-RS نگهدارنده رول بزرگ
PO-068TW PO-068TW شماره كابل
1234مجموع 29 محصول